Białe światło słoneczne jest mieszaniną wielu barw od czerwieni do fioletu. Przechodząc przez atmosferę ulega rozproszeniu (dyspersji) na cząsteczkach gazów powietrza. Fale krótsze, czyli światło niebieskie i fioletowe, ulegają znacznie silniejszemu rozproszeniu niż fale dłuższe, czyli światło czerwone i żółte.

Rozproszone niebieskie światło postrzegamy jako kolor nieba. Gdyby nie było atmosfery, niebo byłoby zupełnie czarne. Zjawisku rozproszenia fal krótkich należy też przypisać czerwony kolor zachodzącego Słońca. O zachodzie światło ma do przebycia znacznie dłuższą drogę niż w południe. Prawie całkowicie ulegają rozproszeniu promienie niebieskie, pozostają jedynie czerwone.

Flaczego tworzy się tęcza?

Powstanie tęczy związane jest ze zjawiskiem załamania, rozczepienia i całkowitego odbicia światła słonecznego na kroplach deszczu. Tęcza pojawia się po przeciwnej stronie niż słońce. Łuk tęczy jest po stronie zewnętrznej czerwony, a po wewnętrznej fioletowy. Czasami widać wtórny łuk, powyżej pierwotnego, o odwrotnej kolejności barw. Natężenie barw ich czystość i szerokość zależy od wielkości kropel wody

Twoja Ocena