Chcę pożyczyć pieniądze na zakup mieszkania synowi i jego żonie. Jak mogą uniknąć podatku od pożyczki?

Gdy udzieli Pani pożyczki powyżej 9637 zł synowi i jego żonie, synowa będzie zobowiązana do zapłaty podatku. Dlatego lepiej pożyczyć pieniądze synowi, który może uzyskać zwolnienie z podatku jako członek najbliższej rodziny, w tym celu proszę przekazać kwotę pożyczki na rachunek bankowy syna lub przekazem pocztowym, zaznaczając na przelewie lub przekazie, że to jest pożyczka dla syna. Następnie Pani syn powinien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pożyczki dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego (na formularzu PCC-3). Jeśli syn nie dotrzyma terminu zgłoszenia, będzie zobowiązany do zapłaty podatku (2 proc, od kwoty powyżej kwoty wolnej, tj. 9637 zł i 20 proc. - gdy brak zgłoszenia wykryje kontrola).

Podstawa prawna: Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno prawnych (Tj.: Dz.U. 2017 r.. poz. 1150).

Twoja OcenaFacebook Conversations