Czy istnieje piekło i demony?
Czy istnieje piekło i demony?
Opierając się na wypadkach opętania, na hałaśliwych przejawach duchów lekkich i żartobliwych, Kościół uznał za właściwe przypisać demonom wszystkie zjawiska spirytyzmu i potępić je jako bezużyteczne i niebezpieczne. Zanim odeprzemy ten pogląd, należy zrazu przypomnieć, że katolicyzm w ten sam sposób przyjmował wszystkie wielkie odkrycia, które znaczyły etapy historii. Nie ma zdobyczy naukowych, które nie byłyby uznane za sprawy szatańskie.

Świat niewidzialny, jak mówiliśmy, jest powtórzeniem ludzkości. Duchy są to dusze mniej lub bardziej doskonałe ludzi odcieleśnionych i stosunki nasze z nimi powinna regulować ta sama roztropność, jaką zachowujemy względem ziemskich znajomych. Widzieć w spirytyzmie tylko przejawy duchów niższych, to znaczy wydawać o całej ludzkości sąd ujemny.

Nauki duchów wyjaśniły drogę życia, rozwiązały ciemne zagadnienie naszej przyszłości, wzmocniły chwiejącą się wiarę, dały sprawiedliwości niezłomne podwaliny. Dzięki nim rzesze niedowiarków i ateuszy powróciły do wiary w Boga i w nie- śmiertelność; tysiące ludzi ciemnych i występnych pokochało dobro i prawdę! Czyż to jest dziełem demona, a szatan, gdyby istniał, czy byłby tak ślepy, żeby działać na szkodę własnych interesów?  Wystarczy odrobina przenikliwości, aby rozpoznać naturę duchów, porozumiewających się z nami, i oddzielić prawdę od fałszu. Jezus powiedział: „Drzewo poznaje się po owocach".

Mowa i wskazówki duchów wyższych noszą zawsze piętno godności, rozumu i miłosierdzia. Zawsze mają one na celu moralny postęp człowieka, odrzucając stronę materialną. Wiadomości od duchów niższych grzeszą właśnie cechami przeciwnymi. Tematy ich są pospolite, bez żadnego znaczenia moralnego, pełne sprzeczności. Duchy lekkie, podrzędne najchętniej biorą udział w objawach fizycznych.

Spirytyzm przynosi ludzkości naukę przystosowania do wymagań. Przywraca ona Ewangelii pierwotną czystość, objaśnia ją i uzupełnia, a odrywając od spekulacji i interesów kastowych, oddaje jej właściwą rolę i wpływ na dusze.

Religia chrześcijańska została wypaczona z biegiem czasu i dzisiaj wpływ jej na obyczaje i charaktery jest bardzo słaby i niedostateczny. Spirytyzm podejmuje zadania uronione przez  chrześcijaństwo. Duchom niewidzialnym przypada misja odnowienia dawnego ładu rzeczy; przenikają one do wszystkich środowisk tak pokornych, jak pysznych, i niezliczoną rzeszą pracują nad odrodzeniem społeczeństw ludzkich. Nikt ze zdrowym rozsądkiem nie może dziś powoływać się na teorię piekła. Żadne stworzenie nie może być na wieki skute ze złem.

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!