Nieważne, czy ogrzewamy dom lub mieszkanie we własnym zakresie, czy jesteśmy podłączeni do sieci ciepłowniczej - koszty ogrzewania są coraz wyższe.

Zdarza się. że za ogrzewanie z sieci CO przychodzi tak wysoki rachunek, że - by go spłacić - trzeba zaciągnąć kredyt . Gdy ogrzewamy się sami, ponosimy z kolei duże wydatki na opat. Jednak przykręcanie kaloryferów wcale nie da|e znacznych oszczędności... Sprawdziliśmy co można zrobić, by koszty ogrzewania naprawdę spadły.

OGRZEWANIE Z SIECI CO

•    O tym, ile płacimy za ciepło z sieci CO, decydują regulaminy rozliczania ciepła. Źle napisane narażała nas na wysokie koszty Jednak przepisy nie pozwalają zarządom budynków ustalać Ich dowolnie, a gdy regulamin jest wadliwy - mamy prawo Zadać jego zmiany.

✓    Każdy zarządca ma obowiązek udostępnić nam na Zadanie regulamin rozliczania ciepła.

•    Dobry regulamin powinien ustalać minimalny próg opłat za CO lub karę za zbyt niskie zużycie ciepła, wtedy nikomu nie opłaca się oszukiwanie urządzeń pomiarowych ani zakręcanie kaloryferów i korzystanie z ciepła od sąsiadów.

•    Regulamin powinien również zawierać:

✓    dokładny sposób podziału kosztów ogrzewania tzw. części wspólnych (m.in. klatek),

✓    dokładny sposób rozliczania ciepła dostarczanego do mieszkań - na podstawie metrażu lub kubatury mieszkania albo wskazań liczników ciepła lub podzielników ciepła

•    Gdy regulamin jest niejasny lub np. opiera podział kosztów tylko na wskazaniach podzielników. mieszkańcy mają prawo ubiegać się o jego zmianę, a gdy zarząd budynku nie wyrazi zgody - zaskarżyć regulamin do sądu.

OGRZEWANIA INDYWIDUALNE

•    Gdy ogrzewamy się samodzielnie, możemy obniżyć koszty, modernizując instalację grzewczą. Dzięki nowym przepisom antysmogowym możemy uzyskać celową dotację lub nisko oprocentowaną pożyczkę z dopłatą państwa.

•    ogólnopolski program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dotacji lub pożyczki.

•    EKOkredyt jest nisko oprocentowany i przewiduje dofinansowanie części spłaty.

•    Dotacja z gminy - każda gmina może ustalić swój program (np. dopłat do wymiany piecy).

✓    Informacji udzielają gminy, a jeśli dotacji nie ma. wspólnie z innymi mieszkańcami macie prawo domagać się ich uruchomienia, np. pisząc pisma do lokalnych urzędników, radnych i postów.

Czym różni się licznik ciepfa od podzielnika?

•    Liczniki ciepła to urządzenia pomiarowe - jednak mogą być zainstalowane tylko w budynkach nowego typu

✓    Ich wskazania są wiarygodne i trudno na nie wpłynąć lub je oszukać.

•    Podzielniki ciepła nie są urządzeniami pomiarowymi! Rozliczenia dokonywane tylko na podstawie ich wskazań nie są zgodne z rzeczywistym zużyciem ciepła.

✓    Podzielniki łatwo oszukać, a na pomiary wpływają też wady montażu.

NASZA RADA Jeśli masz podzielniki ciepła i płacisz wysokie rachunki, sprawdź:

✓    czy podzielniki są zamontowane wg zaleceń producenta (w tym celu skontaktuj się z zarządcą lub producentem).

✓    czy regulamin przewiduje minimalne progi opłat za ciepło w mieszkaniach, nawet gdy wskazania są niskie lub nawet zerowe (to zapobiega manipulacjom).

Twoja Ocena