Jakie są różnice między oszczędzaniem, a inwestowaniem?
Jakie są różnice między oszczędzaniem, a inwestowaniem?
Kiedy oszczędzasz, a kiedy inwestujesz?To pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się trochę bez sensu, ponieważ skoro już odkładasz pieniądze, to jakie ma znaczenie, czy nazwiesz to oszczędzaniem, czy inwestowaniem?

Kiedy oszczędzasz, a kiedy inwestujesz?

 Cóż,wbrew pozorom warto rozgraniczyć te dwie strategie, ponieważ inaczej powinieneś ulokować pieniądze, inwestując je, a inaczej – oszczędzając. Brak świadomości, czym się one różnią,powoduje, że wiele osób ponosi duże straty. Ludzie lokują pieniądze tak, jakby je inwestowali,a tymczasem ich intencją jest tylko oszczędzanie. Potem jest płacz i zgrzytanie zębów, ponieważ okazuje się, że oszczędności całego życia zostały wchłonięte przez giełdową czarną dziurę.

Ustalmy więc od razu: inwestowanie różni się od oszczędzania trzema elementami:

› celem,

› terminem,

› poziomem podejmowanego ryzyka.

Celem oszczędzania jest wyłącznie ochrona realnej wartości pieniędzy.

 Nie interesują nas wielkie zyski, budowanie fortuny miraże o finansowej potędze. Chcemy włącznie, by nasze pieniądze, odkładane w banku czy ulokowane w obligacjach, utrzymały tzw. wartość nabywczą, a więc żeby w przyszłości można było za nie kupić tyle samo, ile kupiłoby się za nie dzisiaj.

Cel oszczędzania determinuje sposób lokowania pieniędzy Skoro tym celem jest ochrona realnej wartości kapitału, nie ma sensu narażać oszczędności na zbędne ryzyko. Wystarczy że będą zyskiwały na wartości w takim tempie, w jakim postępuje inflacja, która na ogół wynosi 3-4% w skali roku. Jeśli uda się ją przebić-świetnie. Oszczędzając pieniądze, nie zakładaj w ogóle, że możesz stracić ich część. Nie bierz pod uwagę żadnych lokat, które nie dają gwarancji, że kapitał wróci do ciebie z odsetkami.

Jeśli zamierzasz oszczędzać, nie zakładaj z góry terminu, w jakim chciałbyś zrealizować swój plan. Istota oszczędzania polega na bieżącym utrzymywaniu realnej wartości pieniędzy Nie oznacza to, że nie możesz oszczędzać długoterminowo, nawet całymi latami.

Jeżeli celem oszczędzania jest wyłącznie ochrona realnej wartości pieniędzy które zgromadziłeś, to celem inwestowania jest osiągnięcie możliwie wysokiego zysku w ramach przyjętego maksymalnego poziomu ryzyka. Inwestując, nie możesz być usatysfakcjonowany osiągnięciem wyniku zbliżonego do poziomu inflacji. Twoim celem jest zapewnienie sobie realnego zysku czerpanego z lokowania pieniędzy. To, ile ten zysk wyniesie i o ile przekroczy poziom inflacji, zależy od twoich umiejętności, szczęścia i tolerancji na ryzyko. Nie jest sztuką zarobić bardzo dużo, ryzykując bardzo mocno. Sztuką jest np. osiągnąć 8-10% zyski, nie podejmując zbyt wysokiego ryzyka.

O tym, jak oswoić się z ryzykiem, jak zmierzyć swoją tolerancję na ryzyk) i to, jak wpływ ma ryzyk) na osiągany zysk, opowiem w kolejnych rozdziałach. Na razie poprzestanę tylko) na ogólnym stwierdzeniu, że przy inwestowaniu trzeba wziąć na siebie ryzyk) (choćby minimalne). podczas gdy przy oszczędzaniu staramy się go w ogóle uniknąć.

Inwestowanie z natury jest procesem długo terminowym. Zwykle nie inwestujemy w perspektywie roku czy dwóch. Aby móc czerpać z inwestycji upragniony zysk, potrzeba co najmniej pięciu lat. Tylko dłuższy czas inwestowania daje możliwość takiego ulokowania pieniędzy by były stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury na rynku kapitałowym. Im krótszy termin inwestowania, tym bardziej ograniczone będą instrumenty które mógłbyś wykorzystać. Część produktów strukturyzowanych, obligacji czy funduszy inwestycyjnych (np. zamkniętych) wymaga inwestowania przez określoną liczbę lat. Im dłuższy jest twój horyzont inwestowana, tym więcej uzyskujesz dostępnych instrumentów- i tym większa szansa na zarobek

What's your reaction?

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!