Całkowity szkielet dinozaura odkrywany jest bardzo rzadko. Aby kości uległy skamienieniu, muszą one w szybkim tempie zostać zakopane w błocie lub piasku, co nie dzieje się zbyt często. Odnalezienie całego szkieletu zauropoda byłoby niezwykłą rzadkością.

 Większość skamieniałości dinozaurów składa się tylko z kilku kości, mimo że zdarzały się znaleziska kompletnych szkieletów niektórych mniejszych gatunków dinozaurów. Oznacza to, że niektóre dinozaury są znane jedynie na podstawie części ich szkieletu. Naukowcy, w przypadku posiadania tylko fragmentu ciała dinozaura, muszą je rekonstruować w całości. Robią to dzięki porównywaniu do ciała podobnego dinozaura, którego brakujące części zostały odnalezione. Dalszy krok polega na dostosowywaniu znanych cech w miejsce brakujących, w wyniku czego powstaje całkowicie zrekonstruowany szkielet.

Twoja Ocena