Wypalenia zawodowe jakie są jego objawy, przyczyny I co można zrobić, aby z wypaleniem zawodowym walczyć. Zachęcam do przeczytania.

Jakie są cechy zespołu wypalenia zawodowego

Zespół wypalenia zawodowego nie jest  chorobą, ale  jest reakcją na przewlekłą frustracje związaną z pracą i wynikający z tego stres.. Może dopiero prowadzić do rozwinięcia się zaburzeń psychicznych,  o czym napiszę w dalszej części artykułu.  J

Jakie są charakterystyczne objawy wypalenia

Zmienia się stosunek danej osoby do pracy.  Praca, która wcześniej była satysfakcjonująca, inspirująca zaczyna powodować najpierw napięcie,  później irytację,  aż w końcu zniechęcenie czy nawet obrzydzenie.  Towarzyszą temu" przewlekłe zmęczenie, osłabienie, objawy somatyczne, czasem nawet zawroty czy bóle głowy, a w nocy zaburzenia snu,  Myśli o pracy nasilają te dolegliwości.  Osoby z wypaleniem zawodowym często wstają rano z uciskiem w żołądku, z napięciem i przede wszystkim,  z brakiem motywacji do rozpoczęcia dnia w pracy.  Z biegiem czasu ulatnia się wszelka motywacja, a praca,  którą wcześniej wykonywało się z  zaangażowaniem staje się czynnością automatyczną.  Trudno w takiej sytuacji mówić o kreatywności oraz o jakimś dalszym rozwoju zawodowym.  Co ważne, objawy nie ustępują po wypoczynku na przykład po weekendzie, czy nawet po dwutygodniowym urlopie.

Jakie są przyczyny zespołu wypalenia zawodowego

Na podstawie własnych obserwacji wyodrębnił 5 najczęściej powtarzających się przyczyn. Dwie pierwsze tkwią po stronie pracodawcy, a kolejne po stronie pracownika.  Przyczyna pierwsza - zarządzanie przez strach.  To jest sytuacja,  gdzie mamy do czynienia z absolutnym brakiem partnerstwa pomiędzy szefem, a podwładnym.  Szef jest panem,  a podwładnym ma wykonywać jego polecenia bez żadnej dyskusji.  Jeśli pracownik ma na przykład lepszy pomysł na jakąś sprawę, albo ma większą wiedzę,  dotyczącą jakiegoś zagadnienia, to często jest przez szefa gnębiony i traktowany jako rywal.  Zdarza się też, że podwładny jest szykanowany przez szefa z innych, niemerytorycznych powodów.  W Polsce ta metoda zarządzania ludźmi jest częsta,  a jednocześnie najmniej efektywna.  Druga przyczyna to nakładanie na pracownika nadmiernej ilości obowiązków albo zmuszanie do pracy w wolnym czasie, czyli wydłużamy sobie dobę, która staje się jak z gumy.  Wtedy drastycznie spada efektywność pracy oraz motywacja.  Taki szef często nie da sobie wytłumaczyć, że taka ilość pracy jest niewykonalne,  albo że pracownik potrzebuje odpoczynku.  Jeśli stan taki przedłuża się,  to ryzyko wypalenia zawodowego u pracownika jest naprawdę wysokie.  Najczęściej występuje to u handlowców,  finansistów, a także u ludzi związanych z mediami.  Ostatnio odnoszę wrażenie że również posłom grozi  wypalenie z tego powodu,  ponieważ pracują głównie nosa.  Dlatego moim zdaniem, powinno się zakazać w wielu sytuacjach wysyłania maili i  telefonowania do pracowników po godzinach pracy.  Byłaby to dobra profilaktyka wypalenia zawodowego.  Kolejny powód wypalenia, to nieprawidłowy balans pomiędzy pracą, a odpoczynkiem i życiem prywatnym. Wypalenie częściej dotyka ludzi ambitnych, nastawionych na karierę i jednocześnie zaniedbujących inne sfery życia.  Szczególnie te służące przyjemnością.  Wielu pacjentów mówi,  że od bardzo dawno nie byli na urlopie,  albo że nie mają czasu na przyjemności.  Pamiętajmy,  w końcu organizm upomnij się o swoje.  Czwarta przyczyna: to brak asertywności. Są pewne osoby, które mają problem z asertywnością i z tego powodu są wykorzystywane. albo przez swoich szefów, albo przez współpracowników. Nie potrafią asertywnie określać swoich granic, godzą się na wykonywanie np. nieswoich obowiązków, ale jednocześnie narasta w nich frustracja, która toruje drogę wypaleniu.  Ostatni powód, to niewłaściwa, nietrafiona praca. Czasem zdarza się, że ktoś nie jest we właściwym miejscu, nie lubi pracy, którą wykonuje, nie nadaje się do niej i jednocześnie nic z tym nie robi, i w tej pracy tkwi.

Jakie są konsekwencje wypalenia zawodowego?

Przede wszystkim drastyczny spadek motywacji do pracy i wynikający z tego spadek wydajności, czasem nawet krótsza lub dłuższa niezdolność do pracy wymagająca wystawienia  takiej osobie zwolnienia lekarskiego. Wyobraźcie sobie wypalonego lekarza albo kierowcę TIRa. Czasem może to być naprawdę niebezpieczne. Wypalenie zawodowe może również powodować zaburzenia psychiczne i seksualne. Najczęstsze z nich to: bezsenność, obniżenie popędu seksualnego,  lęk uogólniony,  depresja oraz uzależnienia.

Jak walczyć z wypaleniem zawodowym

Najpierw trzeba określić przyczynę.  Jeśli przyczyna tkwi po stronie pracodawcy to problem jest poważniejszy.  Czasem da się w jakiś sposób zmienić podejście szefa, ale często najlepszym sposobem jest zmiana pracy.  Jeśli przyczyna tkwi po stronie pacjenta, to w zależności od niej starajmy się przywrócić prawidłowy balans pomiędzy pracą,  a życiem.  Najczęściej wiąże się to z ograniczeniem pracy,  a ubogaceniem  życia prywatnego i zadbaniem o wypoczynek.  Pamiętajcie,  nie da się żyć bez wypoczynku.  Jeśli przyczyna tkwi w braku asertywności,  to trzeba nad nią popracować.  Proponuję zacząć od zakupienia podręcznika asertywności,  jest ich trochę w księgarniach.  Można też zapisać się na warsztaty asertywności Asertywność nie jest wrodzona,  musimy się jej nauczyć,  ale naprawdę warto.  W ostatnim przypadku , jeśli ktoś dochodzi do wniosku,  że nie nadaje się do pracy,  którą wykonuje,  powinien zastanowić się nad tym,  jaka praca byłaby bardziej odpowiednia.  Najpierw pomysł i plan,  później realizacja.  Najgorszy w zespole wypalenia zawodowego jest brak jakichkolwiek działań,  wtedy objawy narastają,  pojawiają się zaburzenia psychiczne i czasem oprócz zwolnienia lekarskiego trzeba również włączać leczenie farmakologiczne.

Reasumując:

Zespół wypalenia zawodowego to odpowiedź psychiki na przewlekłą frustrację związaną z pracą.  Polega na stopniowej zmianie w stosunku do pracy.  Początkowo pojawia się napięcie, a na końcu obrzydzenie.  Towarzyszą różne przewlekłe dolegliwości najczęściej zmęczenie, osłabienie, zaburzenia snu,  Przyczyny leżą zarówno po stronie pracodawcy,  jak i pracownika. Aby przeciwdziałać wypaleniu,  musimy najpierw zidentyfikować przyczynę i w zależności od niej podjąć odpowiednie działania. 

Twoja Ocena