Kiedy opłaca się kupować obligacje?
Kiedy opłaca się kupować obligacje?
Jeżeli chcemy ulokować nasze nadwyżki finansowe tylko na krótki czas, na przykład kilka miesięcy, porada dla nas to oczywiście takie instrumenty, które są w stanie w takim czasie zapewnić nam odpowiednie zyski.

Nie należą do nich obligacje, którym najlepiej jest dać dużo czasu na pracę. Obligacja jest to rodzaj papieru wartościowego, w którym jego emitent, którym może być na przykład państwo, ale także spółka handlowa, banki, lub samorząd lokalny, określa, że jest zadłużony względem posiadaczy takich obligacji i przyjmuje zobowiązanie do zapłacenia im w określonym terminie i na pewnych warunkach kwoty pieniędzy, która wynika z wcześniej ustalonego oprocentowania, a także że zwróci pożyczony podczas sprzedaży obligacji kapitał.

Na naszym rynku najpopularniejszym emitentem jest Skarb Państwa. Jeżeli pragniemy ulokować nasze środki na dłuższy czas, ryzyko będzie się zwiększało, gdyż nie możemy dokładnie przewidzieć tego, jakim zmianom podlegać będą na przykład zmiany stóp procentowych.

Mimo tego obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa, czy samorządy lokalne są niezwykle popularne i uznawane za bardzo bezpieczne pomimo tego, że formalnie nie są one niczym zabezpieczone. Trudno jednak spodziewać się bankructwa miasta, czy całego państwa.

Z tego powodu właśnie obligacje są bardzo często kupowane przez fundusze inwestycyjne i to z nich składają się w znacznej części portfele klientów, w najbezpieczniejszej, choć potencjalnie najmniej dochodowej części.

 

Komentarze

https://minds.pl/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Nikt jeszcze nie napisał komentarza!